Welcome To http://www.cerminan hati al-insan.blogspot.com/ Semoga Bermanfaat.

Kamis, 12 April 2012

Pendidikan Di Masa Abu Bakar dan Umar Bin Khatthab

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG
Pendidikan mempunyai sejarah yang sangat panjang. Terlebih lagi adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan dalam sejarah peradaban anak manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling urgen. Aktifitas ini telah dan akan terus berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini.
Dalam pengertian yang seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab, dimana Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan –untuk tidak menyebut sistem– merupakan transformasi besar. Sebab masyarakat Arab pra-Islam tidak mempunyai sistem pendidikan formal.
Setelah wafatnya Muhammad penyebaran Islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau, diantaranya adalah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Bin Khathab. Maka dalam makalah kali ini kami akan memfokuskan pada masa khalifah itu.

B.    RUMUSAN MASALAH
1.    Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq
2.    Masa Khalifah Umar Bin Khatthab
Untuk selengkapnya DownLoad Here

Tidak ada komentar:

Posting Komentar